Interna IT system för dina behov

Affärsprocesser. En intern angelägenhet.

Specialanpassade system för interna kommunikation när era affärsprocesser är unikare än era konkurrenters. 

interna it system

När standardsystem inte räcker till

På en marknad när verksamheter strävar efter konkurrensfördelar är det alltid fördelar att göra något annorlunda.

Vi handskriver system och anpassar processflöden efter era unika behov. Vi utvecklar CRM, personalsystem, interna applikationer eller program vilket är specialdesignade för era dataflöden och arbetsprocesser.

Vi utvecklar i Swift, Java, React, Flutter, C, C# Php och webbaserade språk för att säkerställa att era program möter era målsättningar och krav.

Välkommen att konsultera med en säljare. Vi finns ett mail eller samtal bort. 

Ett implementationsarbete som passar er.

Vi hjälper till med allt från  insamlandet av en kravspecifikation till färdig slutprodukt. Vi arrangerar även utbildning av det färdiga systemet.

Detta innebär att vi i tidigt skede gå in och arrangerar workshop och utför intervjuer med intressenter för att säkerställa att krav inte förbises tillsammans med er som beställare. 

Vi skapar även design av wireframe, mockups, klass och UML diagram innan programmeringsfasen. 

Välkommen att konsultera med en säljare. Vi finns ett mail eller samtal bort. 

interna it system